Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο Κε.Δι.Βι.Μ 2 Π.Κ.Μ. ως εκπαιδευτής μπορείτε να αποστέλλετε τα βιογραφικά σας στο γραφείο επικοινωνίας και ενημέρωσης στις Σέρρες, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποίηση Εκπαιδευτή από το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
  • Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη
  • βεβαίωση/εις σπουδών
  • βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  • Φωτογραφία

Η εισαγωγή στο μητρώο εκπαιδευτών παρέχεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), του οποίου έργο είναι, μεταξύ άλλων, και η διασφάλιση της ποιότητας όλων των συντελεστών της παρεχόμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, μέσω της Πιστοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, τα Στελέχη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή στο μητρώο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

http://www.eoppep.gr

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE