Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Οι εταίροι που συμμετείχαν στο σχέδιο ήταν:

 

1. LP(Leader Partner) : ΚΔΒΜ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

2. PP2(Project Partner2) : Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος "ΣΕΠΕΕ"

3. PP3(Project Partner3) :Textile Trade Association of Macedonia – Textile Cluster (TTA-CT)

4. PP4(Project Partner4) :Association Center for Development and Promotion PROMO IDEA - STRUMICA (PROMO IDEA)

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE