Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Το έργο “Fashion Employment Hub”

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις αναδυόμενες οικονομίες και η παγκόσμια οικονομική ύφεση έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές πιέσεις στις επιχειρήσεις μόδας στην Ευρώπη. Τα τελευταία 50 χρόνια η βιομηχανία της μόδας έχει μεταφέρει τις παραγωγικές της μονάδες από την Ελλάδα σε γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Διατηρώντας τις διοικητικές και δημιουργικές διαδικασίες στην Ελλάδα, η εφοδιαστική αλυσίδα της βιομηχανίας της μόδας εκτείνεται πλέον στις 2 χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις χώρες παραγωγής στην Ασία και την Αφρική, οι αναταράξεις της ευρωπαϊκής οικονομίας και η ανάγκη για επικαιροποιημένες και νέες δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, θέτουν κοινές προκλήσεις στη διασυνοριακή περιοχή που απαιτούν συντονισμένες ενέργειες.

Η ελληνική βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης ήταν για δεκαετίες η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, οι εργαζόμενοι στην ελληνική βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης υπολογίζονται σε 25.000 περίπου και οι εταιρείες που λειτουργούν πάνω από 2.000. Ο τομέας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης είναι ο 3ος σημαντικότερος κλάδος στις ελληνικές εξαγωγές με ετήσια αξία 1,5 δισ. ευρώ. Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έχει μια μακρόχρονη παράδοση στα είδη ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει τη 2η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία της χώρας που έχει σημαντική συμβολή στην οικονομική της ανάπτυξη. Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας συμβάλλει:

  • 17% του ΑΕΠ του κλάδου· Το 17% των συνολικών εξαγωγών της χώρας και το 35% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στον κλάδο. Με περισσότερες από 1.100 εταιρείες να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορα επίπεδα παραγωγής, ο κλάδος απασχολεί 35.000 εργαζόμενους και παράγει εξαγωγές αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός Κόμβου Μόδας που θα λειτουργεί ως Κόμβος Απασχόλησης διασυνοριακού χαρακτήρα και αντίκτυπου, προσφέροντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης, εργαλεία και γνώσεις σε επαγγελματίες και υποψήφιους επιχειρηματίες μόδας. Το Fashion Employment Hub θα λειτουργήσει ως ένα μοναδικό κέντρο που θα φέρει κοντά όλους τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στη βιομηχανία της μόδας, παρέχοντάς τους νέες δεξιότητες κατάρτισης και επαγγελματικές ικανότητες. Θα διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και βιώσιμων μεθόδων, θα ενισχύσει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και θα προωθήσει τη δημιουργική σκέψη και ανάπτυξη.

Το επίκεντρο του έργου είναι η τελευταία κρίσιμη παράμετρος, η ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου κεφαλαίου, ειδικά των νέων μορφωμένων αποφοίτων που αποτελούν σημαντικό μέρος του εθνικού εργατικού δυναμικού των δύο χωρών. Άλλωστε, ο κλάδος έχει ανάγκη από εξειδικευμένους υπαλλήλους και στελέχη, καθώς και από ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίσει τις κοινές διασυνοριακές προκλήσεις του τομέα της μόδας με την ίδρυση ενός Fashion Employment Hub και μιας κοιτίδας που θα υποστηρίζει ΜΜΕ και νέους πτυχιούχους στους τομείς της μόδας και της μόδας (υποδήματα, δέρμα, κοσμήματα).

Αυτό όχι μόνο θα προσφέρει πραγματικά, πρακτικά οφέλη υψηλής προστιθέμενης αξίας στις ομάδες-στόχους του έργου (απόφοιτοι, φοιτητές, ΜΜΕ), αλλά θα συμβάλει επίσης στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής για τις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Άλλωστε, το προτεινόμενο Fashion Employment Hub θα ενισχύσει την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω της αξιοποίησης του υπάρχοντος δυναμικού και των αναδυόμενων ευκαιριών συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών.

Το έργο θα δημιουργήσει ένα θεωρητικό πλαίσιο για νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μόδας μέσω της παροχής εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα.

Το έργο φιλοδοξεί επίσης μέσω της υλοποίησης κατάλληλων δραστηριοτήτων κοινωνικής δικτύωσης και εργαστηρίων για την προώθηση της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στη βιομηχανία της μόδας. Οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν επιχειρηματικές ιδέες και να αναπτύξουν νέες. Θα συγκεντρώσει τους ενδιαφερόμενους φορείς της μόδας και θα παρέχει πρόσβαση σε ενημερωμένες γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογικές καινοτομίες, τις βιώσιμες μεθόδους και υλικά παραγωγής, τις νέες τάσεις της αγοράς.

Το προτεινόμενο έργο βασίζεται σε μια συμπληρωματική και έμπειρη διασυνοριακή εταιρική σχέση που θα εργαστεί για την αντιμετώπιση κοινών διασυνοριακών προκλήσεων. Όλες οι παρεμβάσεις του έργου έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν κοινά οφέλη και για τις δύο χώρες, την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE