Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Τελευταία νέα

Εξωτερικά νέα

project logo gr rnm

Σέρρες, 16/02/2023

Αρ. Πρωτ.: 8003

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Certified Export Trade Executive- fashion business management»

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο

“UPGRADE OF SKILLS FOR YOUNG DESIGNERS, FASHION GRADUATES AND START-UPS IN THE CROSS-BORDER AREA AND DEVELOPMENT OF A FASHION EMPLOYMENT HUB” ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “FASHION EMPLOYMENT HUB”

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει συμβάσεις έργου με εκπαιδευτές για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «Certified Export Trade Executive- fashion business management», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (LMS SYSTEM) στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1 του έργου“UPGRADE OF SKILLS FOR YOUNG DESIGNERS, FASHION GRADUATES AND START-UPS IN THE CROSS-BORDER AREA AND DEVELOPMENT OF A FASHION EMPLOYMENT HUB” με ακρωνύμιο “FASHION EMPLOYMENT HUB” και κωδικό ΟΠΣ 5060352.

Το επίκεντρο του έργου είναι η τελευταία κρίσιμη παράμετρος, η ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου κεφαλαίου, ειδικά των νέων μορφωμένων αποφοίτων που αποτελούν σημαντικό μέρος του εθνικού εργατικού δυναμικού των δύο χωρών. Άλλωστε, ο κλάδος έχει ανάγκη από εξειδικευμένους υπαλλήλους και στελέχη, καθώς και από ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Η ελληνική βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης ήταν για δεκαετίες η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, οι εργαζόμενοι στην ελληνική βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης υπολογίζονται σε 25.000 περίπου και οι εταιρείες που λειτουργούν πάνω από 2.000.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίσει τις κοινές διασυνοριακές προκλήσεις του τομέα της μόδας με την ίδρυση ενός FashionEmploymentHub και μιας κοιτίδας που θα υποστηρίζει ΜΜΕ και νέους πτυχιούχους στους τομείς της μόδας (ενδύματα, υποδήματα, δέρμα, κοσμήματα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
1 Certified Export Trade Executive- fashion business management 25 120

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι :

Εκπαιδευτικές ενότητες Περιεχόμενα Ενότητας Ώρες θεωρίας Ειδικότητα Εκπαιδευτή
Παρουσίαση Προγράμματος Παρουσίαση Προγράμματος 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Βασικές Αρχές Επιχειρηματικότητας στον κλάδο της ένδυσης

1.α Είδη και μορφές Επιχειρηματικότητας

1.β Συνθήκες ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας

1.γ Πράσινη Επιχειρηματικότητα και μόδα -Case studies από πράσινες επιχειρήσεις μόδας από το διεθνή χώρο

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ο ρόλος της Καινοτομίας στον κλάδο της ένδυσης

2.α Μορφές και διακρίσεις Καινοτομίας, τύποι και μοντέλα Καινοτομίας

2.β Στρατηγικές και Συστήματα Καινοτομίας στον κλάδο της ένδυσης

2.γ Τεχνολογικός Κύκλος ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων μόδας

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ειδικά θέματα Επιχειρηματικότητας στον κλάδο της ένδυσης

3.α Ο κύκλος μιας Επιχειρηματικής Ιδέας στον κλάδο της ένδυσης

3.β Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου Επιχειρηματία μόδας

3.γ Το Επιχειρηματικό Σχέδιο και ο Καμβάς Επιχειρηματικού Σχεδίου- Case study μιας επιχείρησης μόδας

3.δ Μορφές Χρηματοδότησης και νομικές μορφές νέων επιχειρήσεων ένδυσης

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ψηφιακό Μάρκετινγκ και μόδα

4.α Το fashion branding στην ψηφιακή εποχή

4.β Ψηφιακές Υποκουλτούρες-Περσόνες στο χώρο της μόδας

4.γ Η νέα διαδρομή πελάτη-καταναλωτή μόδας (Customer Journey)

4.δ Δείκτες μέτρησης και παραγωγικότητας του μάρκετινγκ επιχειρήσεων ένδυσης (Δείκτες PAR & BAR)

4.ε Βασικά είδη Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον κλάδο της ένδυσης

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διοίκηση Επωνυμίας Ένδυσης

5.α Ορισμός και έννοια της Επωνυμίας Ένδυσης

5.β Διαφορά Επωνυμίας & Προϊόντος

5.γ Τα στοιχεία μιας Επωνυμίας ένδυσης (brand elements)-Case studies από γνωστά fashion brands

5.δ Τοποθέτηση και Οικοδόμηση μιας Επωνυμίας ένδυσης

5.ε Αξιοποίηση των δευτερευόντων συσχετισμών του σήματος για την οικοδόμηση της αξίας μιας Επωνυμίας στον κλάδο της ένδυσης

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ειδικά θέματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στην ένδυση

6.α Η εφοδιαστική αλυσίδα μιας επιχείρησης ένδυσης

6.β Ο χρόνος ανοχής στην αλυσίδα εφοδιασμού ένδυσης

6.γ Η μέθοδος JIT και οι τύποι αποθεμάτων

6.δ Προμήθειες και διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές στον κλάδο της ένδυσης

8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ στον κλάδο της Ένδυσης

7α. Έννοια & Ορισμός

7β. Μείγμα Μάρκετινγκ

7γ. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Μόδα

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μόδας

8α. Έννοια & Ορισμός

8β. Λιανικό Εμπόριο στον Χώρο της Ένδυσης

8γ. Χονδρικό Εμπόριο στον Χώρο της Ένδυσης

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Εκθεσιακό Μάρκετινγκ & Συμμετοχή σε Εκθέσεις Μόδας

9α. Εκθέσεις Μόδας ανά τον κόσμο & Προετοιμασία των Επιχειρήσεων

9β. Παρουσίαση Εμπορευμάτων Μόδας - Σύνθεση & Σχεδιασμός περιπτέρου

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Ξένες Αγορές στον κλάδο της Ένδυσης

10α. Έρευνα Αγοράς & Γνώση των Πελατών

10β. Μοντέλο "Hofstede" & Πολιτισμικές Διαστάσεις

10γ. Παρουσίαση και ανάλυση Case Studies από Μεγάλες Εταιρείες Μόδας ανά τον Κόσμο

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τεχνικές Πωλήσεων στον Χώρο της Μόδας & Συμπεριφορά Καταναλωτή

11α. Μοντέλα Συμπεριφοράς & Κίνητρα Καταναλωτή

11β. Ψυχολογία των Πωλήσεων στον Κλάδο της Μόδας & Πρακτική Εφαρμογή (τρόποι προσέγγισης καταναλωτή & επίτευξη επιτυχούς πώλησης)

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (2)- Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (2)

Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (2)-

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (2)

4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ –

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου, Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων, Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης Βασικές αρχές εργατικού δικαίου, Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων, Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 4 ΝΟΜΙΚΟΣ

Απαιτούμενα προσόντα :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Πτυχίο
  • Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ μεικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. ΠΚΜ από τις 17/02/2023 έως τις 24/02/2023 Δευτέρα –Παρασκευή από 09.00.-14.00

                                                                                                                       

Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων και στην ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Ακόμη, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παραδώσουν εκπαιδευτικό υλικό της διδαχθείσας ύλης που θα υλοποιήσουν.

Η θεωρία του προγράμματος κατάρτισης θα υλοποιηθεί στη διαδικτυακά, μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (LMS SYSTEM). Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου.

.

Συνημμένα :

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών»

                                                                                                                                                                                                                  Ο πρόεδρος

Σπυρόπουλος Παναγιώτης

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE