PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Κοινωνικός Στρυμόνας

ΤοπΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας

Σερραϊκή Γη

ΤοπΣΑ Σερραϊκή Γη

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 

 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες: Γ. Αραπάκης

ΤΗΛ.:, 2321045405, 23210 23640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σέρρες,24/4/2020

Αρ. Πρωτ: 6998

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 LAPTOP ΚΑΙ 3 TABLET

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.4.1. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «PROMOTE TOURISM AND CULTURE THROUGH THE WATER» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «TOCULTER» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Business and tourism management» που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3.4.1. του έργου «PROMOTE TOURISM AND CULTURE THROUGH THE WATER» και ακρωνύμιο «ToCULTER» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες, προκηρύσσει τηνανάθεσησύμβασηςγιατηνανάδειξηαναδόχουγια προμήθεια ενός LAPTOP και τριών 3 TABLET, συνολικού προϋπολογισμού 2.155,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και των μεταφορικών.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες, και θα ανοιχθούν στις 30/04/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

ΑντικείμενοCPV:

       
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας

 

 


 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός LAPTOP και τριών TABLET.

Laptop TEMAXIA TIMH ΣΥΝΟΛΟ
Ελάχιστες προδιαγραφές 1 955,08 €  955,08 €

HP Notebook 15s-eq0010nv AMD Ryzen 7-3700U / 16GB / 512GB SSD / Radeon RX Vega 10 / Full HD

Τύποςοθόνης:15.6 inch Full HD Anti-Glare
Επεξεργαστής: AMD Ryzen™ 7 3700U Processor (6M cache, up to 4.00 GHz)
Μνήμη RAM: 16 GB
Σκληρός δίσκος 1: SSD , 512 GB
Κάρτα γραφικών: Radeon™ RX Vega 10 Graphics
Βάρος: έως 1.80 kg
Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 in S Mode
Tablet 3 400€ 1200,00€
Ελάχιστες προδιαγραφές

Samsung Galaxy Tab T720n Tab S5e 10.5'' Wi-Fi 64GB Gold

Μέγεθος οθόνης: 10.5''
Ανάλυση Οθόνης 2560 x 1600 pixels
Χωρητικότητα: 64 GB
Μνήμη RAM: 4GB
Πυρήνες Επεξεργαστή Octa-Core
Επεξεργαστής 2 GHz
Ανάλυση Βασικής Κάμερας 13 MP
Δυνατότητες Card Reader, Ενσωματωμένο GPS
Μικτό βάρος: 0,7 Kg
  Συνολικό κόστος: 2.155,08€

 

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες αποδεκτές.

  • Όλος ο εξοπλισμός θα καλύπτεται από διετή εγγύηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός του χρόνου της εγγύησης.
  • Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαραίνει τον ανάδοχο.
  • Οδηγίες χρήσης περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

 

*Στην τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% και το κόστος αποστολής

Κατά την πληρωμή σε περίπτωση που το καθαρό πληρωτέο του τιμολογίου υπερβαίνει τα 1.500,00 ευρώ θα πρέπει να προσκομιστεί φορολογική ενημερότητα.

 


 

Μερική Υποβολή Προσφορών

Προσφορές για μέρος των απαιτούμενων ειδών γίνονται δεκτές. Οι προσφορές μπορεί να αναφέρονται είτε στο σύνολο του απαιτούμενων ειδών είτε σε μια από τις δυο κατηγορίες του παρακάτω πίνακα:

  Κατηγορίες
Α Laptop
Β. Tablet

 

Προσφορές για μέρος δραστηριοτήτων από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω δεν γίνονται δεκτές.

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Τοχρονικόδιάστηματηςωςάνωζητούμενηςπρομήθειας θα είναι εντός 5 ημερών από την κατακύρωση των αποτελεσμάτων .

Γιαθέματαπουαφορούντο αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οιενδιαφερόμενοιμπορούννα απευθύνονταιστονκ. Αραπάκη Γεώργιο τηλ. 23210 45405(email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">info@kekpkm.gr).

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αναλυτικά:

2.1. Οι τιμές αριθμητικώς και ολογράφως θα δοθούν ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ

- Ποσοστό ΦΠΑ 24%.

- Τελική τιμή

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ο ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία .

Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τιμής ολογράφως με την αριθμητική υπερισχύει η τιμή ολογράφως. Προσφορές χωρίς τιμές ολογράφως θα απορρίπτονται.

Επίσης, αν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
    100,00 24,00 124,00
         
ΣΥΝΟΛΟ        
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΡΑ ΕΥΡΩ

2.2 Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ.

2.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς.

2.4 Στις προσφερόμενες τιμές δεν επιτρέπεται αρνητική έκπτωση.

2.5 Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

ΦΑΚΕΛΟΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει μέχρι την 29/04/2020. Λόγω του COVID 19 το ΚΕΔΙΒΙΜ θα δεχτεί προσφορές και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">info@kekpkm.gr.

Hυποβολή των έγγραφων προσφορών θα γίνει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 14:00 στα γραφεία της κεντρικής δομής του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες.

Οφάκελοςτηςπροσφοράςθαπρέπειναφέρειτιςπαρακάτωενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείου–εφόσον υπάρχει)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γιατην«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 LAPTOP ΚΑΙ 3 TABLET   ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.4.1. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «PROMOTE TOURISM AND CULTURE THROUGH THE WATER» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «TOCULTER» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ:ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29-04-2020.

Ναμηνανοιχτείαπότηνταχυδρομικήυπηρεσίαή τοπρωτόκολλο

Ο φάκελος της έγγραφης προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα.

Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και ο αριθμός από την οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Σε περίπτωση προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το email θα πρέπει να περιλαμβάνει :

  1. τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  2. τον τίτλο της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 LAPTOP ΚΑΙ 3 TABLET ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.4.1. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «PROMOTE TOURISM AND CULTURE THROUGH THE WATER» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «TOCULTER» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ:ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29-04-2020.

  1. Τον ακόλουθο πίνακα
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
    100,00 24,00 124,00
         
ΣΥΝΟΛΟ        
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΡΑ ΕΥΡΩ

Η παράδοση-παραλαβή θα γίνει στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Π.Ε. Σερρών

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

 Για να δέιτε την προκήρυξη σε μορφή pdf πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE