Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Τελευταία νέα

Εξωτερικά νέα

 

Δράσεις Συμβουλευτικής

Στην Ελλάδα υλοποιήθηκε συμβουλευτική 50 ανέργων από το ΚΕΚ ΠΚΜ-ΠΕ Σερρών (Leading Partner/ LP), που θα περιλαμβάνει 20 συνεδρίες, οι οποίες θα γίνονται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, (5 ατομικές και 15 ομαδικές συνεδρίες) και θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ατόμου, καθώς και στην προετοιμασία για την ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα οι συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της συμβουλευτικής ήταν:

1) Υποδοχή / Διερεύνηση ατομικών αναγκών / Συμβόλαιο,

2) Διερεύνηση Συνθηκών Ανεργίας (απολυμένος, μακροχρόνιος ή νέος άνεργος) & Συναισθημάτων που απέρρεαν από την εκάστοτε συνθήκη,

3) Διερεύνηση Ατομικών Δυσκολιών για εύρεση ή παραμονή στην εργασία,

4) Διερεύνηση Γενικών Δεξιοτήτων,

5) Διερεύνηση Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας & Τεχνικών Δεξιοτήτων, 6) Προσδοκίες Εαυτού / Καθορισμός Στόχων (ατομικό / επαγγελματικό επίπεδο) / Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης,

7) Οικογενειακό Σύστημα Ωφελούμενου & Εναρμόνιση του με εργασία,

8) Αναζήτηση Εργασίας στη Γείτονα Περιοχή,

9) Δημιουργία Βιογραφικού ή Επεξεργασία & Αξιοποίηση ήδη υπάρχοντος,

10) Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας,

11) Ανάπτυξη Συνεργατικότητας / Ομαδικής Εργασίας,

12) Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων (ατομικά / ομαδικά),

13) Αυτοπαρουσίαση / η Τεχνική της Συνέντευξης,

14) Ανάλυση & Δυνατότητες Αγοράς Εργασίας στη Διασυνοριακή Περιοχή,

15) Δημιουργία Ατομικού Σχεδίου Δράσης / Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου,

16) Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας στη Διασυνοριακή Περιοχή / Εκμάθηση Τεχνικών Ανεύρεσης Εργασίας,

17) Επίλυση Δυσχερειών στην Υλοποίηση Ατομικού Σχεδίου Δράσης/ Επίλυση Δυσχερειών στην Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου,

18) Αναζήτηση & Παρουσίαση Υπηρεσιών στη Διασυνοριακή Περιοχή κατάλληλων για ικανοποίηση ατομικών/επαγγελματικών αναγκών,

19) Υποστήριξη σε Θεσμικά / Νομικά / Εργασιακά Ζητήματα και

20) Αξιολόγηση / Προσδιορισμός Αλλαγών μέσω Συμβουλευτικής.

Οι συνεδρίες υλοποιήθηκαν από Κοινωνικούς επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) από Οικονομολόγους και Νομικούς.

Ακόμη στα πλαίσια της παραπάνω δράσης διοργανώθηκε μία τριήμερη επίσκεψη των Ελλήνων ωφελούμενων της συμβουλευτικής στη Βουλγαρία, με στόχο οι παραπάνω να ενημερωθούν από κοντά για τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η περιοχή και να επισκεφτούν το γραφείο HURMA (διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων), που ιδρύθηκε και λειτουργεί για αυτό το σκοπό, στα πλαίσια του σχεδίου, στη Βουλγαρία.

Επίσης, δράση συμβουλευτικής με αντίστοιχες συνεδρίες υλοποιήθηκε και στη Βουλγαρία, από το PP4/ Περιφέρεια Blagoevgrad, και μάλιστα ήταν πιλοτική δράση, η οποία απευθύνθηκε σε 20 Βούλγαρους ωφελούμενους.

 

Προγράμματα κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Συγκεκριμένα σχεδιάστηκαν έξι (6) προγράμματα κατάρτισης εκ των οποίων τρία υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, από το ΚΕΚ ΠΚΜ-ΠΕ Σερρών (LP)

1) Το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, από τον Leading Partner (LP) ΚΕΚ ΠΚΜ-ΠΕ Σερρών, είχε ως αντικείμενο την εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ ήταν διάρκειας 100 ωρών και το παρακολούθησαν 20 Έλληνες καταρτιζόμενοι, απόφοιτοι Λυκείου. Η έναρξη του ήταν στις 9/1/2012 και έληξε στις 21/2/2012.

2) Το δεύτερο (επίσης υλοποιήθηκε από τον Leading Partner ΚΕΚ ΠΚΜ-ΠΕ Σερρών / LP) είχε το ίδιο αντικείμενο με το πρώτο, δηλαδή εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ, ήταν διάρκειας 60 ωρών και συμμετείχαν 20 Έλληνες καταρτιζόμενοι, απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ. Η έναρξη του ήταν στις 10/01/2012 και έληξε στις 16/2/2012.

3) Το τρίτο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα από το ΚΕΚ ΠΚΜ-ΠΕ Σερρών ( Leading Partner/LP), είχε ως αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration) και ήταν διάρκειας 100 ωρών. Σε αυτό συμμετείχαν 15 Βούλγαροι καταρτιζόμενοι, πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης και αρκετοί με μεταπτυχιακές σπουδές. Η έναρξη του ήταν στις 05/03/2012 και έληξε στις 22/03/2012.

Στα πλαίσια της κατάρτισης στην Ελλάδα έγιναν και επισκέψεις σε διάφορες επιχειρήσεις που λειτουργούν στη ΠΕ Σερρών, όπως τη ΚΡΙΚΡΙ. Επίσης διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις όπως Ελληνική και Βουλγαρική βραδιά και απονομή πιστοποιητικών στη ΠΕ Σερρών.

4) Στη Βουλγαρία, υλοποιήθηκε πρόγραμμα κατάρτισης 330 ωρών, από το ίδρυμα NGO (Institute of Education & Management) PP5, με αντικείμενο τη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων (hotel administration) και τη χορήγηση πιστοποίησης πρώτου επιπέδου (level 1 Certificate) που παρακολούθησαν 20 Βούλγαροι καταρτιζόμενοι το οποίο ολοκληρώθηκε στις 28/9/2012.

5) Ακόμη υλοποιήθηκε πρόγραμμα κατάρτισης 330 ωρών από τον ίδιο εταίρο, ίδρυμα NGO (Institute of Education & Management) PP5, με αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration) και χορήγηση πιστοποίησης πρώτου επιπέδου (level 1 Certificate) που απευθυνόταν σε 20 Βούλγαρους καταρτιζόμενους.

6) Το τελευταίο από τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκε στη Βουλγαρία (ίδρυμα NGO/ PP5) με αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration), διάρκειας 48 ωρών και το παρακολούθησαν 15 Έλληνες καταρτιζόμενοι.

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης περιλάμβαναν Ελληνικούς και Βουλγάρικους όρους ενώ όσα περιλάμβαναν ανταλλαγή πληθυσμού καταρτιζομένων, έγιναν στην αγγλική γλώσσα.

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE