Εκτύπωση 

 

Οι εταίροι που συμμετείχαν στο σχέδιο ήταν:

 

1. LP(Leader Partner) : ΠΚΜ-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών)-(ΚΕΚ ΠΚΜ-ΠΕ Σερρών) Project Manager: Αραπάκης Γιώργος, διευθυντής ΚΕΚ ΠΚΜ-ΠΕ Σερρών

2. PP2(Project Partner2) : Directorate "Regional Employment Service" Blagoevgrad

3. PP3(Project Partner3) :Τεχνολογικό Ίδρυμα Σερρών/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

4. PP4(Project Partner4) :Περιφέρεια Blagoevgrad

5. PP5(Project Partner5) : NGO: INSTITUTE OF EDUCATION AND MANAGEMENT