Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Τελευταία νέα

Εξωτερικά νέα

 

Άλλη μία δράση του σχεδίου υπήρξε ίδρυση και η λειτουργία δύο γραφείων HURMA (διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων), ένα σε κάθε μία από τις επιλέξιμες περιοχές του σχεδίου (Π.Ε. Σερρών / LP) – Περιφέρεια Blagoevgrad PP4 ) σε θέσεις κλειδιά. Στην Ελλάδα το γραφείο HURMA λειτουργεί στο πρώην κτήριο της ΔΕΣΕ, τέρμα Ομονοίας, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του κτηρίου στεγάζεται προσωρινά στα γραφεία ενημέρωσης του ΚΕΚ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών. Το αντίστοιχο γραφείο της Βουλγαρίας στεγάζεται στο Blagoevgrad.

Τα γραφεία αυτά λειτουργούν με στόχο την παροχή πληροφοριών, τη στήριξη και την ενθάρρυνση των ανέργων που έρχονται από τη διασυνοριακή περιοχή για εξεύρεση εργασίας στη γείτονα χώρα και παράλληλα τη καταγραφή τους ώστε μέσω της δεξαμενής δεδομένων που δημιουργηθεί, να μπορεί να γίνει διασύνδεση τους με πιθανούς εργοδότες. Ακόμη τα γραφεία HURMA υποδέχονται και καταγράφουν επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για εξεύρεση προσωπικού ή/και για την επέκταση της επιχείρησης τους στη γείτονα περιοχή. Μπορούν να παρέχουν ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο της χώρας στην οποία ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν την επιχείρηση τους ή να επεκτείνουν την ήδη υπάρχουσα και για άνεργους που πιθανόν να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις τους για προσωπικό. Ενώ με τον τρόπο αυτό θα καταγραφεί για πρώτη φορά η επονομαζόμενη «μαύρη εργασία» στη διασυνοριακή περιοχή μια καινοτομία του προγράμματος.

 

Πιο συγκεκριμένα οι άνεργοι της περιοχής μπορούν να ενημερώνονται :

• για ευκαιρίες εργασίας στην περιοχή του Blagoevgrad

• για εργασιακά δικαιώματα

• για νομικά θέματα

• για ευρωπαϊκά προγράμματα

Επιπλέον, μπορούν να καταθέτουν τα βιογραφικά τους στην βάση δεδομένων των δυο γραφείων και καταγράφονται στοιχεία όπως αντικειμένου εργασίας και επιθυμία τόπου.

Παράλληλα οι επιχειρηματίες της περιοχής μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σε θέματα όπως :

• Επενδυτικά σχεδία και ευρωπαϊκά προγράμματα

• Αναπτυξιακούς νόμους των δυο χωρών

• Νομικές διαδικασίες και κόστος έναρξης μιας επιχείρησης

• Ανάπτυξη πιθανών συνεργασιών μεταξύ εταιριών των δυο πλευρών

• Δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων

• Εύρεση προσωπικού Ελλήνων ή Βουλγάρων μέσω της βάσης δεδομένων στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση υποψήφιοι εργοδότες και των δυο χωρών

• Διαδικασίες εξεύρεσης αντιπροσώπων και πωλητών.

Ακόμη, οι χώροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επιχειρηματίες της περιοχής :

• ως χώροι συνέντευξης για εξεύρεση προσωπικού

• ως εκθετήριο στον οποίο μπορούν να εκθέτουν τα προϊόντα τους, είτε φυλλάδια με τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών και την τόνωση της εποχιακής απασχόλησης και στις δυο πλευρές .

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE