Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Τελευταία νέα

Εξωτερικά νέα

 

Οι εταίροι που συμμετείχαν στο σχέδιο ήταν:

 

1. LP(Leader Partner) : ΠΚΜ-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών)-(ΚΕΚ ΠΚΜ-ΠΕ Σερρών) Project Manager: Αραπάκης Γιώργος, διευθυντής ΚΕΚ ΠΚΜ-ΠΕ Σερρών

2. PP2(Project Partner2) : Directorate "Regional Employment Service" Blagoevgrad

3. PP3(Project Partner3) :Τεχνολογικό Ίδρυμα Σερρών/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

4. PP4(Project Partner4) :Περιφέρεια Blagoevgrad

5. PP5(Project Partner5) : NGO: INSTITUTE OF EDUCATION AND MANAGEMENT

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE