PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

ΣΗΜΑ

ΚΕΔΙΜΙΒ 2 ΠΚΜΚΩΔ. 192202633

ΚΕΔΙΒΙΜ 1 ΠΚΜΚΩΔ. 192202632

www.kekpkm.gr & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σέρρες, 18/2/2021

Αρ. Πρωτ. 7198

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. ανακοινώνει πως προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με Στελέχη Συμβουλευτικής για το παράρτημα Βέροιας, το οποίο αφορά την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία».

Αντικείμενο Εργασίας:

Παροχή Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη διερεύνηση αναγκών, του προσωπικού και επαγγελματικού προσανατολισμού και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης κάθε ωφελουμένου της πράξης.

Η Συμβουλευτική δύναται να αναπτυχθεί σε τρεις (3) ατομικές συνεδρίες ως εξής:

Υποδοχή – καταγραφή ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών

 

Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός και ανάπτυξη 
 Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
  • Πτυχίο ΠΕ
  • Γνώση Η/Υ
  • Γνώστης Διαχείρισης Προγραμμάτων Κατάρτισης
  • Ένταξη σε Μητρώο Συμβουλευτικής – Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΕΟΠΠΕΠ ΣΥΥ (Στελέχη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) ή Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1/ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ) ή όπως έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 317, να έχει πραγματοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης τουλάχιστον 250 ωρών και να έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση 200 ωρών.

«Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών

και

Πιστοποιητικό(ά) ή βεβαίωση(εις) επιτυχούς ολοκλήρωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας που διοργανώνονται ή έχουν διοργανωθεί από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (και πρώην ΕΚΕΠ), τον ΟΑΕΔ, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς των κοινωνικών εταίρων ή προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης συμβατών με το επαγγελματικό περίγραμμα διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών που διοργανώνονται από αδειοδοτημενα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ Επιπέδου 1 ή 2), ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εξειδικευμένους στο αντικείμενο Συ.Ε.Π., ότανορισθείη διαδικασία ελέγχου συμβατότητας των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα.

και

Βεβαίωση σχετικής πρακτικής άσκησης σε χώρους εφαρμογής της Συ.Ε.Π. διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών ή βεβαίωση διετούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης στην εφαρμογή του θεσμού, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό Τομέα»

Η αμοιβή των εκπαιδευτών ανέρχεται στα 17 ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και τις εργοδοτικές εισφορές.

Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά:

Κρίνεται προαιρετικό να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων ή να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ ή του ΛΑΕΚ ή του ΕΦΕΤ.

Συνημμένα:

Αίτηση στελέχους σε μορφή doc

Αίτηση στελέχους σε μορφή pdf

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί παραμένει σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του, συνεργάτης με το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΚΜ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και έως τις 23/2/2021. 

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE