PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

ΣΗΜΑ

Παράταση Υποβολής Ανακοίνωσης Σύναψης Συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου:

«Health Protocols and Safety for covid 19 for tourism businesses»

στο πλαίσιο της δράσης 3.4.1. του έργου “Promote tourism and Culture through the water” και ακρωνύμιο “ToCulter

 

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου:

«Health Protocols and Safety for covid 19 for tourism businesses »

στοπλαίσιοτηςδράσης 3.4.1. τουέργου “Promote tourism and Culture through the water”   καιακρωνύμιο “ToCulter”.

 

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει συμβάσεις έργου με εκπαιδευτές, στο πλαίσιο του έργου «HealthProtocolsandSafetyforcovid 19 fortourismbusinesses» στο πλαίσιο της δράσης 3.4.1. του έργου “Promote tourism and Culture through the water”   και ακρωνύμιο “ToCulter”.», το οποίο θα υλοποιηθεί πρωινές ή/και απογευματινές ώρες διαδικτυακά μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας από την πλατφόρμα LMS PLATFORM και μέσω ZOOM WEBINARS, που διαθέτει το ΚΕΔΙΒΙΜ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκπαίδευση του προγράμματος αποσκοπεί στην ανάγκη τόσο της εξασφάλισης της προστασίας των εργαζόμενων στον κλάδο του Τουρισμού και των επισκεπτών μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και στην οικονομική δυστοκία των επιχειρηματιών. Επιπροσθέτως, η ενίσχυση των τυπικών προσόντων των ωφελουμένων, η επέκταση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την διασφάλιση της υγείας των ίδιων αλλά και των ατόμων που έρχονται καθημερινά σε επαφή είναι επιτακτικής ανάγκης.

 

Health Protocols and Safety for covid 19 for tourism businesses

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α/Α Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Προφίλ Καταρτιζομένων Συνολικές Ώρες Κατάρτισης
  Health Protocols and Safety for covid 19 for tourism businesses

Επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, άνεργοι εν δυνάμει επιχειρηματίες.

(30 άτομα)

30

 

 

 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι:

Εκπαιδευτική Ενότητα Ειδικότητα
Εκπαιδευτή
Αριθμός
Ωρών
"Toculter -Τουρισμός και Toυριστικά Καταλύματα"

Διευθυντής ΚΕΔΙΒΙΜ

Τουριστικών Επιχειρήσεων

                             5
"Εξυπηρέτηση πελατών στα Toυριστικά Καταλύματα" Τουριστικών Επιχειρήσεων                              2
"Υγιεινή και Ασφάλεια στην επιχείρηση & Covid19" Μηχανικός                              4
"Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων στις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης" Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Κτηνίατρος                              8 
"Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του SARS-CoV-2 (COVID-19)" Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Κτηνίατρος                               6
"Μαζική εστίαση και COVID-19" Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Κτηνίατρος                               5

Απαιτούμενα προσόντα :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Πτυχία

Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Βιογραφικό σημείωμα

Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

 

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανέρχεται στα 17 συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Σερρών, Τέρμα Ομονοίας από 23/12/2020 έως 5/1/2021 Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00, είτε ηλεκτρονικά στα mailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. &  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παρακαλούνται ενδεικτικά, οι εκπαιδευτές να έχουν εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή ppt (powerpoints), 15 slides, ανά διδακτική ώρα.

Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων .

Συνημμένα:

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf πατήστε εδώ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ.Μ.

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE